DARI MEJA PENGURUS BESAR

 

Assalamualaikum W.B.T.

Salam Sejahtera, Salam Sehati Sejiwa dan Salam 1 Koperasi
Terlebih dahulu, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya laman sesawang (Website) Koperasi Rakan Tekun Berhad (KRTB) dapat diujudkan pada awal tahun ini. Dengan bermulanya tahun 2018, pastinya setiap daripada kita inginkan sesuatu yang terbaik. Namun, setiap cita-cita dan impian hanya dapat digapai melalui keazaman dan kesungguhan. Terapkan nilai-nilai positif dalam diri agar kejayaan dapat digenggam.

Sepertimana yang sedia maklum, koperasi adalah satu pertubuhan yang bermatlamat untuk meningkatkan kepentingan ekonomi para anggotanya dengan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh anggotanya. Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, asas kepada setiap koperasi adalah keanggotaannya.

Koperasi adalah wadah kepada aktiviti ekonomi dari segi falsafah, matlamat dan tujuan, serta hubungannya dengan masyarakat. Berbeza dengan sektor swasta yang berniaga dan bergerak atas modal pelabur yang memilikinya, koperasi bergerak dan berniaga atas sokongan para anggotanya. Sebagai satu organisasi, koperasi dipunyai oleh anggota, dikawal secara demokrasi di kalangan anggota dan aktiviti koperasi dilanggani oleh anggota sendiri. Justeru itu, kita dapat melihat masa depan gerakan koperasi banyak bergantung kepada anggota-anggotanya. Maju dan mundur sesebuah koperasi adalah bergantung kepada sumbangan dan penyertaan anggota-anggotanya di dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

Saya ingin mengambil peluang ini untuk menegaskan di sini bahawa sebagai anggota koperasi mempunyai tanggungjawab berat yang perlu dilaksanakan secara lebih berkesan. Koperasi adalah milik anda. Sikap tolong menolong, bekerjasama, semangat kekitaan dan sayangkan koperasi perlu ada di dalam diri setiap anggota. Warga kerja TEKUN Nasional yang belum lagi menjadi anggota KRTB diharap jangan mengambil sikap “tunggu dan lihat” sebaliknya segeralah bertindak untuk menjadi anggota.

Koperasi juga mempunyai falsafahnya sendiri. Ia tidak mementingkan keuntungan yang maksimum, tetapi apa yang diutamakan ialah kebajikan anggotanya. Koperasi ini telah kita bina bersama dan lantaran itu kita mesti mempertahankannya supaya ia terus berkembang dan berdaya maju serta mampu bersaing di dalam arus pembangunan nasional dan menyertai pelbagai aktiviti pembangunan ekonomi negara.

Tahun 2018 KRTB akan meneroka dan mempelbagaikan peluang perniagaan yang dapat merancakkan pendapatan koperasi, dalam bidang-bidang berikut;
i) Perladangan – mohon tanah kerajaan untuk tanaman kelapa sawit;
ii) Hartanah – menjual lot-lot tanah untuk rumah kediaman;
iii) Pertanian – tanaman nenas / jagung / keledek dan sebagainya;
iv) Telekomunikasi – agen talian RedOne;
v) Perkhidmatan – Mini Ar Rahnu dan penghantaran wang / remittance;
– agen produk PTPTN
– Takaful Motor
vi) Penternakan – ayam daging
Ingatlah, koperasi ditubuhkan untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Saya akan berusaha sedaya upaya melihat peluang-peluang yang boleh dimanafaatkan oleh KRTB. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua anggota lembaga dan warga kerja di atas sokongan yang telah diberikan sepanjang tahun. Anggaplah kejayaan hari ini sebagai satu cabaran untuk kita lebih cemerlang di masa hadapan.
Sekian,

 

Pengurus Besar