UCAPAN PENGERUSI

Bismillahirahmanirahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Salam Malaysia Madani.

Alhamdulillah saya bersyukur dan berdoa ke hadrat ALLAH SWT kerana dengan limpah taufik, hidayah dan perkenan-Nya saya masih lagi dapat bersama dengan barisan kepimpinan Anggota Lembaga dan Pengurusan Koperasi Rakan TEKUN Berhad (KRTB) untuk sesi kali ini.

Tn. Hj Aishamuddin Bin Zulkefli

Pengerusi

Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 telah menyaksikan pertambahan pendapatan KRTB berjumlah RM2.791 juta, peningkatan sebanyak 73% berbanding pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 berjumlah RM1.611 juta. Sehubungan dengan itu, keuntungan bersih KRTB juga telah meningkat. Penyumbang utama kepada pertambahan pendapatan KRTB ini adalah daripada perniagaan ar-rahnu, pusat panggilan kredit, pembiayaan, penyediaan makanan dan pembersihan, TekunMart dan Kafeteria Simple D. Adalah diharapkan momentum pertumbuhan dan kejayaan ini dapat diteruskan dan ditingkatkan pada tahun- tahun yang akan datang.

KRTB telah membuat agihan pembayaran dividen kepada semua anggota berdasarkan keuntungan bersih KRTB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 pada kadar 6% atas modal saham dan 5% atas modal yuran. Adalah menjadi harapan agar pencapaian KRTB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 akan mencatatkan pertumbuhan dan memberi pulangan yang lebih baik berbanding tahun kewangan sebelumnya.

Bagi tahun 2024, KRTB dijangka akan berdepan dengan persekitaran perniagaan yang lebih mencabar. Meskipun negara berada di dalam fasa pemulihan ekonomi selepas pasca pendemik, kesan kegawatan dan kemuncupan ekonomi masih lagi dirasai. Sungguhpun demikian, KRTB dijangka akan terus berkembang dan mencatatkan pertumbuhan yang positif. Saya percaya berdasarkan komitmen dan sokongan yang padu dan berterusan dari semua Anggota, KRTB akan terus kekal berjaya di masa hadapan.

Pembangunan KRTB akan terus diperhebatkan sejajar dengan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia (TransKom) 2021-2025 seperti yang telah digariskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada 30 Mac 2021. Adalah diharapkan pelan ini akan memperkasakan semua Gerakan Koperasi di Malaysia dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sektor koperasi.

Akhir kata, bagi pihak Anggota Lembaga dan Pengurusan KRTB, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang berkepentingan dengan KRTB samada secara langsung ataupun tidak langsung di atas komitmen dan sokongan padu yang diberikan dalam memastikan kejayaan KRTB. Jutaan terima kasih juga kepada  Pengurusan TEKUN Nasional di atas bimbingan dan sokongan yang diberikan kepada KRTB. Semoga KRTB akan terus berjaya dan cemerlang, InshaALLAH.

Sekian, terima kasih.

Haji Aishamuddin Bin Zulkefli

Pengerusi KRTB