PUSAT PANGGILAN KAWALAN KREDIT

  1. Latar Belakang
   • Ditubuhkan pada Jun 2018
   • Fokus utama dalah untuk menjadi sebuah agensi kutipan hutang
   • Pelanggan utama adalah TEKUN Nasional
  2. Pencapaian
   • Pada tahun 2018, kutipan sebanyak RM645,791.37
   • Pada tahun 2019, kutipan sebanyak RM1,768,570.85
   • Kutipan meningkat daripada tahun 2018 hingga tahun 2019 sebanyak 63%
   • Jumlah akaun yang diterima daripada TEKUN Nasional adalah sebanyak 14,697 akaun
  3. Kekuatan
   • Keberkesanan mengutip hutang melalui panggilan telefon
    • Capaian kepada peminjam lebih mudah
    • Menjimatkan kos / masa / tenaga
    • Menjana pendapatan hampir RM1billion
    • Kurang risiko pergaduhan
   • Latihan
    • Setiap staf yang baru bekerja diberikan latihan berserta amali selama 2 minggu
    • Staf diberikan latihan secara berkala bagi meningkatkan prestasi kerja.
   • Ciri-ciri rundingan yang diterapkan
    • Memahami proses rundingan – Aging akaun, jumlah pinjaman, jumlah tunggakan, cawangan mana
    • Fokus – Mencari penyelesaian cara untuk membantu pihak peminjam dalam melunaskan hutang mereka
    • Sabar – Peminjam mempunyai pelbagai karenah & perangai semasa proses rundingan perlu sabar dan berfikiran positif
    • Yakin – Setiap kali membuat rundingan, perlu yakin cara yang anda berikan mampu menyelesaikan masalah peminjam
    • Dengar – Dengar masalah peminjam, dalam masa yang sama dapatkan idea bagaimana untuk membantu peminjam