PERHATIAN!!!

Kami tidak pernah melantik ejen atau pihak ketiga bagi menjalankan urusan bersama pihak kami. Hubungi kami sekiranya anda tidak pasti!
Hubingi Kami

JATI DIRI KOPERASI

Koperasi adalah berasaskan nilai-nilai berdikari, bertanggungjawab pada diri sendiri, demokrasi, kesamaan atau keadilan, perpaduan, kesetiaan dan bersatu hati. Dengan nilai-nilai ini sebagai asas, anggota koperasi pasti menerima nilai-nilai etika termasuk sadik, amanah, ketelusan, tanggungjawab sosial serta prihatin terhadap orang lain.

KRTB MEMBERSHIP

RM50Yuran Pendaftaran
  • Wargakerja TEKUN Nasional
  • Saham anggota – RM500 (min)
  • Yuran Anggota bulanan – RM30 (min)