KENALI KAMI

KOPERASI RAKAN TEKUN BERHAD

DEFINASI KOPERASI

Koperasi adalah sebuah organisasi berautonomi yang anggotanya adalah secara sukarela, berusaha untuk memenuhi keperluan dan aspirasi  ekonomi, sosial dan budaya anggotanya melalui perniagaan yang dipunyai bersama dan dikawal secara demokratik

KRTB

VISI

Menjadikan KRTB sebagai sebuah koperasi yang unggul dengan memenuhi keperluan dan matlamat anggota – anggotanya berasaskan prinsip–prinsip dan nilai–nilai keusahawanan.

MISI

Menjadi sebuah koperasi yang menyediakan perkhidmatan cemerlang kepada anggota tanpa ada pilih kasih dan kompromi dalam usaha meningkatkan taraf sosio ekonomi dan kebajikan anggota.

OBJEKTIF PENUBUHAN

Objektif utama penubuhan krtb ialah untuk:
Menyediakan dana tambahan untuk keperluan usahawan Meningkatkan taraf sosial ekonomi dan kebajikan para anggota mengikut prinsip koperasi. Menggalakkan kerjasama dan jaringan di kalangan usahawan TEKUN disamping menjalankan aktiviti perniagaan yang menguntungkan.
Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pelbagai bentuk pembiayaan, takaful/insurans dan tabung khairat kematian anggota.
Menyediakan kemudahan menabung serta menggalakkan sikap berjimat-cermat dikalangan staf dan keluarga.

SENARAI ANGGOTA LEMBAGA KRTB

  • Encik Omar Bin Othman
  • YBhg Dato’ Adam Bin Abd Ghani
  • Encik Aishamuddin Bin Zulkefli
  • Puan Nadiah Hani Binti Ali
  • Puan Suhaily Raini Binti Md Hamdan
  • Encik Syamsul Kamal Bin Ahmad
  • Encik Che Othman Bin Che Wil @ Ismail
  • Puan Nur Habibahanin Binti Mat Taha
  • Puan Zaiton Binti Abd Rahman