Berikut adalah butiran mengenai Pembiayaan Peribadi-i KRTB

 • Borang Permohonan Menjadi Anggota & Pembiayaan-KRTB01
 • Surat Pengesahan Jawatan (Dikeluarkan Pihak Sumber Manusia TEKUN Nasional)-KRTB02
 • Kebenaran Pemotongan Pembiayaan-KRTB03
 • Borang Penyelesaian Pembiayaan (jika berkenaan)-KRTB04
 • Surat Perakuan Penjamin (Wargakerja TETAP TEKUN Nasional SAHAJA)-KRTB05

*TANPA PENJAMIN sekiranya telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun dan tiada tindakan tatatertib.

 • Kebenaran Penzahiran Maklumat Kredit Individu-KRTB06
 • Kebenaran Potongan Gaji-KRTB07
 • Perjanjian Pembelian Komoditi dan Pelantikan Wakil Pembelian (Tandatangan pada Anggota Pemohon)-Appendix 1
 • Perjanjian Penjualan Komoditi dan Pelantikan Wakil Penjualan (Tandatangan pada Pemilik)– Appendix 2

 

 • Slip Gaji Asal Terkini (disahkan oleh Pihak Sumber Manusia TEKUN Nasional)
 • Salinan Slip Gaji 2 bulan terdahulu – (disahkan oleh Pihak Sumber Manusia TEKUN Nasional)
 • Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang)- (disahkan oleh Pihak Sumber Manusia TEKUN Nasional)
 • Salinan Buku/Penyata Bank (muka depan) – disahkan oleh bank berkenaan (penyata online juga diterima)
 • Salinan Surat Opsyen (umur persaraan 60 tahun) – disahkan majikan
 • Surat Pembaharuan Kontrak (jika berkenaan).
 •     Terbuka kepada warga kerja TEKUN Nasional
 •     Menjadi Anggota KRTB
 •     Umur dari 19 hingga 60 tahun
 •     Jumlah kelayakan pembiayaan: 5 kali gaji kasar (maksimum RM50,000)
 •     Tempoh pembiayaan 12 bulan – 120 bulan
 •     Potongan gaji tidak melebihi 60% (termasuk DSR) daripada gaji kasar
 •     Bayaran balik melalui Potongan Gaji
 •     Berjawatan Tetap
 •     Pendapatan Min. RM1,200.00
 •     Yuran bulanan RM30.00
 •     (Jumlah yuran/simpanan min. RM180.00)

Pembiayaan dilindungi Takaful (GCTT)

CCRIS/CTOS boleh memohon

 • Keanggotaan Koperasi RM50.00
 • Langganan Saham Min. RM500.00

KRTB Pengiraan Pinjaman

Step 1 of 2

 • Please enter a number from 1000 to 100000.
 • Please enter a number from 1 to 8.
  (e.g.: 4,99) use Comma ","