KOPERASI RAKAN TEKUN BERHAD

Kami menawarkan perlindungan kepada kenderaan persendirian (kereta dan Motosikal) melalui perlindungan Komperehensif dan Pihak Ketiga. Pilihan Panel Takaful yang kami ada ialah Etiqa Takaful. Perkhidmatan ini disertakan bersama pembaharuan cukai jalan yang akan terus sampai ke pintu rumah anda.
KRTB juga turut menawarkan perlindungan insurans kepada orang awam yang berpunca daripada Kemalangan. Antara faedah tawaran adalah kematian, hilang upaya kekal dan sementara, perbelanjaan perubatan dan elaun Kemasukan Ke Hospital. Mempromosi pelan takaful keluarga yang bersesuaian dengan keperluan pelanggan.

Antara produk insuran yang ditawarkan adalah

Kami menawarkan perlindungan kepada kenderaan persendirian (kereta dan Motosikal) melalui perlindungan Komperehensif dan Pihak Ketiga. Pilihan Panel Takaful seperti Etiqa Takaful Berhad , Zurcih Takaful Berhad dan beberapa pemain takaful di Malaysia. Perkhidmatan ini disertakan bersama pembaharuan cukai jalan yang akan terus sampai ke pintu rumah anda. Bagi anggota KRTB,anda boleh membuat pembaharuan insurans kenderaan dan cukai jalan dengan pakej yang akan ditawarkan mengikut keadaan semasa .

Menawarkan perlindungan kepada peserta dengan manfaat yang berpunca daripada Kemalangan. Antara manfaat yang ditawarkan adalah ​Kematian, Hilang Upaya Kekal dan Sementara, Perbelanjaan Perubatan dan Elaun Kemasukan Ke Hospital.

Konsep simpanan kewangan boleh diubah dalam bentuk melindungi dan memenuhi keperluan semsa anda. Ia merupakan simpan fleksibel bertujuan melindungi gaya hidup anda dari semasa ke semasa.

Ia selalunya ditawarkan kepada orang yang selalu melancong sama ada di luar negara atau dalam negara. Perlindungan yang patuh Syariah ini merangkumi kelewatan perjalanan, kehilangan bagasi, kecemasan perubatan dan kesulitan perjalanan.

Tawaran ini lebih kepada pemilik rumah dan isi rumah bagi mendapatkan perlindungan yang patuh Syariah untuk banguna rumah anda. Sekiranya brlaku kerosakan dan kerugian ia ditanggung bawah takaful kediaman tertakluk terma dan syarat.

Ia menawarkan insruans hayat & takaful yang semua orang mampu memiliki. Pelan ini memberi tempoh bayaran sekali gus kepada penerima manfaat sekiranya berlaki kematian dalam tempoh perlindungan.

Tawaran ini menggabungkan pelaburan dengan perlindungan. Ia menggunakan insurans hayat dan takaful keluarga untuk dijadikan pelaburan tetap.

Tawaran ini lebih kepada masa hadapan anak-anak anda agar lebih terjamin. Ia membantu membina dana pendidikan dengan menyediakan perlindungan kematian, hilang upaya menyeluruh dan kekal anak-anak pada masa hadapan.

Tawaran ini merangkumi perlindungan kesihatan, perubatan harian, dan pembedahan dengan kemasukan tanpa tunai.

PERBAHARUI INSURANS KENDERAAN

KRTB telah dilantik sebagai Ejen korporat Takaful am ETIQA menyediakan perkhidmatan perbaharuan takaful atau insurans kenderaan dan berdaftar dengan MYEG bagi memperbaharui cukai jalan.

Tempah Temujanji Anda Sekarang